اطلاعات پورتال
نام معاونت معاونت دانشجويي - فرهنگي
معاون دکتر سید روح اله میری
آدرس خیابان قدس- ابتدای خیابان ایتالیا- ساختمان شفا(43)- طبقه 6