اطلاعات پورتال
نام معاونت معاونت دانشجويي - فرهنگي
معاون دکتر جواد توکلی بزاز
آدرس خیابان قدس- ابتدای خیابان ایتالیا- ساختمان شفا(43)- طبقه 6