كسب مقام قهرماني و نايب قهرماني ليگ برتر فوتسال توسط دانشكده پزشكي

كسب مقام قهرماني و نايب قهرماني ليگ برتر فوتسال توسط دانشكده پزشكي

10 4 1393

ليگ برتر فوتسال دانشگاه از تاريخ 19 ارديبهشت 93 با حضور 10 تيم برتر ليگ دسته يك فوتسال دانشجويان پسر دانشگاه شامل سه تيم دانشكده پزشكي : پزشكي 91، پزشكي 86 و شهيد افتاده آغاز شد و  نهايتاً در رقابت هاي هفته پاياني به ترتيب تيم هاي شهيد افتاده ازدانشكده پزشكي، پزشكي 91 از دانشكده پزشكي و تيم دندانپزشكي از دانشكده دندانپزشكي حائز رتبه هاي اول تا سوم ليگ برتر فوتسال دانشجويان پسر دانشگاه شدند.لازم به ذكر است تيم شهيد افتاده بدون شكست به مقام قهرماني رسيد و تيم پزشكي 86 نيز در اين دوره از مسابقات رتبه پنجم را بدست آورد. مربي‌گري تيم‌هاي دانشكده پزشكي بر عهده نماينده تربيت بدني جناب آقاي صارمي بوده است.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0