برنامه هاي بازديد از مراكز علمي و فرهنگي - ويژه دانشجويان

برنامه هاي بازديد از مراكز علمي و فرهنگي - ويژه دانشجويان

4 11 1389

معاونت دانشجويي - فرهنگي دانشكده در نظر دارد به منظور آشنايي بيشتر دانشجويان عزيز و ديدار با صاحب نظران و اصحاب حوزه علم و فرهنگ ، برنامه هايي را در قالب ديدار از مراكز و مؤسسات مرتبط در طي نيم‌سال دوم سال تحصيلي جاري تدوين نمايد . اين مراكز شامل :1- بنياد ايران شناسي2- فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي 3- پژوهشگاه ژنتيك4 - انستيتو پاستور ايران5- كتابخانه ملي ايران6- انجمن آثار و مفاخر فرهنگي 7- انجمن حكمت و فلسفهو ساير مراكزي كه مورد پيشنهاد دانشجويان عزيز باشد ، خواهد بود .از دانشجويان علاقمند دعوت مي‌شود جهت ثبت نام و هماهنگي‌هاي لازم به امور دانشجويي - فرهنگي پرديس پورسينا ( ساختمان شماره 1 - اتاق 314 ) مراجعه نمايند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0