معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که بسیاری از ایشان هم اکنوندر کشور و در بسیاری از دانشگاههای سراسر جهان،

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
17 آبان 1395
ثبت نام دوره هاي آموزشي سواركاري
16 آبان 1395
هشتمین جشنواره فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
16 آبان 1395
انتخاب دانشجوي نمونه
12 آبان 1395
مسابقات ورزشی کارکنان وزارتخانه ها، نهادها و سازمانهای دولتی درسطح استان تهران
12 آبان 1395
كارت دانشجويان مقطع Ph.D ورودي 1395
13 مهر 1395
برگزاري دوره هاي آموزشي درمجموعه استخر و سوناي دانشگاه
13 مهر 1395
تحويل كارت دانشجويي دانشجويان پزشكي و كارشناسي ارشد
18 اردیبهشت 1395
 ثبت نام فرزندان کارکنان و اعضای محترم هیأت علمی در آكادمي ورزشي دانشگاه
5 آبان 1394
گزارش عملكرد معاونت دانشجويي- فرهنگي دانشكده پزشكي
3 خرداد 1394
نمايش فيلم مستند خاطراتی برای تمام فصول
آرشیو اخبار و مقالات