گزارش دومین جلسه بررسی مشکلات آموزشی و حرفه ای کارورزان در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)


۱۳ اسفند ۱۳۸۳

پيرو برگزاري سلسله جلسات بررسي مشکلات آموزشي و حرفه اي کارآموزان و کارورزان که با همت کميته آموزشي کارآموزي و کارورزي حوزه معاونت آموزشي مجتمع برگزار ميگردد  در روز چهارشنبه مورخ    ۵/۱۲/۸۳ از ساعت ۳۰/۱۲-۱۱ اين جلسه تحت عنوان تبيين جايگاه کارآموزان و کارورزان پزشکي با نگرش بر سيره اساتيد برجسته دانشگاه با حضور مسئولين و اعضاي محترم هيئت علمي - کارآموزان -کارورزان پزشکي و اساتيد پيشکسوت در تالار شهيد مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره) برگزار  گرديد   ابتدا از طرف دبير كميته گزارشي از فعاليت هاي كميته آموزش كارورزي-كارآموزي و همچنين اهداف برگزاري اين جلسات ارائه شد و از حاضرين در جلسه خواسته شد كه با ارائه پيشنهادات و انتقادات خود به اين كميته در جهت بهبود امور آموزشي كارورزان و كارآموزان مساعدت نمايند.
سخنران اين جلسه که
آقاي دكتر محمود فرزان بود. ايشان با ذكر مثالهايي از شيوه آموزش و منش اساتيد برجسته دانشگاه ازجمله آقايان : دكتر گل گلاب , دكتر پيروز عزيزي, دكتر اردوبادي, دكتر آذر, دكتر هاشميان, دكتر نجفي, دكتر قريب, دكتر بهادران, دكتر هشترودي, پروفسور عدل, پروفسور معصومي, پروفسور شمسا رهنمودهايي جهت بهبود كيفيت آموزش و عملكرد كارورزان و كارآموزان ارائه كردند.
مسائل مهم مطروحه در سخنان ايشان تاكيد بر حقوق بيماران اهميت نظم و وقت شناسي, مطالعه مستمر, حضور مرتب در كلاسهاي درس و بالين بيمار, شناخت هويت و وجدان پزشكي, آگاهي و معرفت بر علم پزشكي, رعايت ظاهر مناسب و حفظ شئونات پزشكي, مرور اشتباهات جهت آموزش و پيشگيري از اشتباهات بعدي, ارجحيت case خواني بر كتاب خواني و تاكيد بر در نظر داشتن حضور و نظارت خداوند بر همه كارها بود كه با بياني شيوا و دلنشين و ذكر خاطرات و همچنين احاديث از ائمه بيان نمودند. سپس نمايندگان كارورزان و كارآموزان ضمن تشكر و استقبال از برگزاري چنين جلساتي خواهان برقراري ماهانه جلسات مشابه شده و به بيان مشكلات و خواسته هاي خود پرداختند, كه رئوس مطالب آنها به قرار زير است :
۱-
 انتقاد از فداشدن بخش آموزش به پاي درمان بويژه در برنامه هاي آموزش كارورزي.
۲-
نقايص سيستم آموزشي در اصرار بر يادگيري مطالب تئوري غيركاربردي بجاي تربيت پزشكي عمومي با قابليت كاربردي .
۳-
 انتقاد از برخورد سليقه اي و عدم انتقادپذيري اساتيد در بعضي از بخش ها.
۴-
درخواست شفاف سازي شرح وظايف كارورزان و كارآموزان جهت عدم تداخل با وظايف ساير همكاران و همچنين پرسنل پرستاري.
۵-
درخواست بهبود وضعيت رفاهي در پاويون ها
سپس آقاي دكتر امير حسين امامي از حوزه معاونت آموزشي ضمن اذعان به وجود بعضي كمبودها به تلاش مسئولين در جهت رفع آنها اشاره و از كارورزان , كارآموزان و اساتيد خواستند كه انتقادات و پيشنهادات خود را منعكس و درجهت بهبود وضعيت آموزش تشريك مساعي بيشتري داشته باشند
حسن ختام جلسه با بيانات استاد دكتر يلدا بود كه ضمن تشكر از آقاي دكتر فرزان و برگزار كنندگان جلسه خواستار ادامه برقراري اين جلسات و حضور همه مسئولين آموزشي در اين جلسات شدند. ضمن اينكه از كارورزان و كارآموزان خواستند در هر شرايط دچار ياس و نااميدي نشده و همچنين با انعكاس نظرات و انتقادات خود به مسئولين ذيربط در جهت بهبود وضعيت آموزشي خودشان همكاري  داشته باشند.
منبع: بيمارستان امام خميني دانشکده پزشکي