برگزاری بازآموزی تصویر برداری قرنیه در بیمارستان فارابی


۱۹ بهمن ۱۳۹۶
 گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، برنامه بازآموزی مدون با عنوان« تصویربرداری قرنیه » را روز پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶در سالن آمفی تئاتر بیمارستان فارابی برگزار کرد.
دکتر سید جواد هاشمیان، دکتر سید فرزاد محمدی، دکتر مهرداد محمد پور، دکتر سید رضا غفاری، دکتر مهدی خداپرست، دکتر گلشن لطیفی، دکتر پریسا عبدی و دکتر افشین لطفی سخنرانان این برنامه در دو بخش به مرور تازه های تصویربرداری قرنیه پرداختند. دبیر علمی این برنامه دکتر فیروزه رحیمی بود.  
خبر: امیدوار
عکس: قاضی میرسعید


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي