تاکید بر اهمیت گزارش خطا در کمیته آسیب شناسی، عوارض و مرگ و میر بیمارستان فارابی


۱۹ بهمن ۱۳۹۶
 به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی با توجه به اهمیت گزارش خطا در کاهش عوارض و مرگ و میر ، دستور جلسه روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۶ کمیته آسیب شناسی، عوارض  و مرگ و میر این بیمارستان به این موضوع اختصاص داشت.
در این کمیته دکتر اسدی آملی، پاتولوژیست و رییس آزمایشگاه بیمارستان، دکتر جعفری جاوید، متخصص بیهوشی و زرگر کارشناس ایمنی بیمار در مورد خطاهای شایع در نمونه گیری و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه، خطاهای شایع در اتاق های عمل ، ارتباط خطی حرفه ای و اخلاق حرفه ای، وضعیت گزارش خطا در گروه های مختلف، خود اظهاری و دیگر اظهاری صحبت کردند. 
قرائت مصوبات قبلی کمیته و پیگیری آن ها، قرائت نامه معاونت درمان در مورداعلام آمادگی برای ارائه خدمات پزشکی ، پیگیری تهیه کمربند برای تخت های جراحی و تهیه کیف کمک های اولیه برای واحد های پرتردد بیمارستان از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
در پایان مقرر شد کیف کمک های اولیه برای استفاده اورژانس در واحدهای اداری و پذیرش مرکزی تهیه شود.
 خبر و عکس: امیدوار


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي