برگزاری کمیته اقتصاد و دارو و درمان بیمارستان بهرامی


۱۵ بهمن ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته اقتصاد و دارو ودرمان برگزار شد.
این جلسه روز 14 بهمن 96 با حضور دکتر رفعتی مدیر بیمارستان، دکتر مجتهدی معاون آموزشی، دکتر شفیعی معاون درمان ، کامرانی مسئول تجهیزات پزشکی ، بیات رییس حسابداری ، دکتر فروتن مسئول داروخانه ، تقوی رابط تحول سلامت و دیگر اعضای کمیته برگزار شد . در این جلسه بر تهیه پروتکل داروهای گران قیمت تاکید شد. همچنین مقرر شد لیست اولویتهای نیازهای خرید تهیه شود . سپس مقرر شد دکتر شفیعی معاون در جلسه ای با اعضای هیئت علمی، بر لزوم تجویز دارو بر اساس پروتکل تاکید کند. در ادامه بررسی مبلغ هتلینگ بیمارستان انجام و مشخص شد که مبلغ کم شده و این نقطه  مثبتی در تراز مالی بیمارستان می باشد.منبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي