جلسه سخنرانی به زبان انگلیسی جناب آقای دکتر سعید رضا جمالی مقدم سیاهکلی در بیمارستان ضیائیان برگزار شد.


۱۱ بهمن ۱۳۹۶

به گزارش معاونت بین­الملل دانشکده در روز سه شنبه تاريخ 10/11/96 جلسه سخنراني به زبان انگلیسی جناب آقای دکتر سعید رضا جمالی مقدم سیاهکلی عضو هيئت علمی گروه بیماری های عفونی با موضوع Pharyngitis در سالن کنفرانس بيمارستان ضیائیان با حضور اساتید گروه برگزار شد.منبع: معاونت روابط بين الملل دانشکده پزشکي