برگزاری آخرین روز از دوره گذار از پیش بالین به بالین برای دانشجویان ورودی 93


۲ بهمن ۱۳۹۶

آخرین روز از دوره "گذار از پیش بالین به بالین" با هدف آشناسازی دانشجویان ورودی 93 با محیط بالین پزشکی روز چهارشنبه مورخ 27 دی ماه ساعت 13 تا 15 در تالار کاووسی برگزار شد. در این دوره مطالبی در مورد اصول اخلاق و تعهد حرفه ای در آموزش پزشکی بر بالین بیمار ارائه شد. در انتهای برنامه نظر دانشجویان در خصوص کیفیت دوره ارائه شده با استفاده از فرم ارزشیابی برنامه بررسی شد. این برنامه با حضور سرکار خانم دکتر اصغری، جناب آقای دکتر سیما و دکتر مافی نژاد برگزار شد.

 

 منبع: دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي