کمیته تیم مدیریت اجرایی بیمارستان بهارلو برگزار شد


۲۵ دی ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، کمیته تیم مدیریت اجرایی بیمارستان بهارلو روز ‌یکشنبه 24 دی‌ماه سال 96 در بیمارستان بهارلو برگزار شد.
در این کمیته، ابتدا مصوبات جلسه قبل پیگیری شد ازجمله: بررسی پروسیجرهای ICU، اقدامات لازم جهت معلولان و جانبازان، تدوین پروتکل بیمارانی که در درمانگاه دچار ارست می‌شوند و ... پیگیری شد.
 در ادامه معرفی پرستاران ناب در روز پرستار بحث شد.
سپس روش‌های ارتقاء کیفیت ویزیت پزشکان در درمانگاه بررسی شد.
در این کمیته، نتایج ارزیابی آموزشی بیمارستان بهارلو از دیدگاه فراگیران اعلام شد.
در پایان در خصوص ارتقاء CSR بحث و اقدامات لازم مصوب شد.
کمیته تیم مدیریت اجرایی بیمارستان بهارلو با حضور دکتر موسوی موحد، رئیس، معصومی، مدیر، دکتر عارفی، معاون آموزشی، دکتر عبدوس، مشاور درمان، دکتر ممتاز منش، مدیر درمانگاه، دکتر علیزاده و دکتر بهنوش مسئولین فنی، قاضی، مترون و عمرانی، رئیس امور اداری روز یکشنبه 24 دی‌ماه سال 96 در دفتر ریاست بیمارستان تشکیل شد.منبع: بيمارستان بهارلو دانشکده پزشکي