اولین جلسه ی بحث ادغام یافته حواس ویژه


۲۳ دی ۱۳۹۶
به همت اعضای محترم بلوک حواس ویژه، اولین جلسه ی بحث ادغام یافته این بلوک در دوره علوم پایه، روز شنبه مورخ 23 دیماه از ساعت 10 تا 12 در تالار عزلت با حضور جناب آقای دکتر هدایت پور، جناب آقای دکتر دبیری (متخصص گوش و حلق و بینی) و دکتر علیزاده برگزار شد. در این جلسه دو سناریوی بالینی مطرح و از جنبه های مختلف در مورد آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 

منبع: دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي