اولین جلسه تدوین سناریوی بحث ادغام یافته حواس ویژه


۲۳ دی ۱۳۹۶

اولین جلسه ی بحث ادغام یافته بلوک حواس ویژه در دوره علوم پایه روز چهارشنبه مورخ 1396/10/20 از ساعت 15:30الی 17در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی با حضور جناب آقای دکتر دبیری (متخصص گوش و حلق و بینی)، سرکار خانم دکتر شیاسی (متخصص آناتومی) و خانم دکتر علیزاده (متخصص آموزش پزشکی) تشکیل گردید.

در این جلسه دو سناریوی بالینی طراحی و نهایی سازی شد. سپس در مورد نحوه اداره جلسه بحث و تبادل نظر صورت گرفت. جلسه بحث ادغام یافته حواس ویژه برای اولین بار روز شنبه مورخ 1396/10/23 برای دانشجویان ورودی 95 از ساعت 10 تا 12 در تالار عزلت برگزار خواهد شد.منبع: دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي