بازدید وزیر بهداشت و ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران از بیمارستان فارابی


۲۱ دی ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت و دکتر عباسعلی کریمی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه تعدادی از مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه، روز پنجشنبه ۲۱دی ماه۹۶ پروژه ساخت مرکز آکادمیک فارابی، مرکز غربالگری رتینوپاتی نوزادان نارس(ROP)، درمانگاه تصویربرداری چشم پزشکی و توسعه درمانگاه مشاوره قبل از عمل بازدید کردند.
در این بازدید که با حضور دکتر صدر السادات معاون پشتیبانی وزارت بهداشت، دکتر بیگلر معاون پشتیانی دانشگاه، دکتر صدرالسادات رییس بیمارستان فارابی، دکتر فخرائی مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه و اعضای تیم مدیریت اجرایی این بیمارستان  انجام شد، مسئولین شرکت های مشاور و پیمانکار در مورد میزان پیشرفت پروژه مرکز آکادمیک و چالش های موجود گزارشی ارائه کردند. 
همچنین در جلسه ای که پس از بازدید میدانی تشکیل شد مشکلات عمده بیمارستان نظیر بهسازی سیستم سرمایش بیمارستان، رفع تصرف بخشی از بیمارستان توسط مرکز ملی مطالعات اعتیاد، تعیین تکلیف بافت فرسوده تجاری مجاور ضلع شرقی بیمارستان (خیابان کارگر) و مشکل برق بیمارستان بررسی و در مورد حل آن ها دستورات لازم داده شد. 
دکتر هاشمی  در پایان این جلسه اظهار داشت: در این جلسه برای برخی مشکلات اجرایی تصمیم گیری شد امیدواریم وزارت خانه و دانشگاه بتوانند به موقع به وظایفشان عمل کنند تا این مشکلات مرتفع شود. 
خبر: امیدوار
عکس: حدادپور، قاضی میرسعید


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي