برگزاری کمیته مدیریت حوادث و بلایا در بیمارستان فارابی


۲۱ دی ۱۳۹۶

گالری عکس

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، نتایج مانور عملیاتی مواجهه با مواد خطرناک CBRNE در جلسه روز دوشنبه ۱۸دی ماه ۹۶ کمیته مدیریت حوادث و بلایای بیمارستان فارابی با حضور سعید مرادی، مدیر بیمارستان و افراد شرکت کننده در مانور فوق، بررسی شد.
پیگیری مصوبات قبلی کمیته اولین موضوع طرح شده در این جلسه بود. سپس مهندس علی اکبر عسگری، دبیر کمیته و مسئول واحد مدیریت حوادث بیمارستان گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در ماه قبل را ارائه کرد.
بازدید از مهدکودک و راه های خروج اضطراری بیمارستان، بررسی عملکرد بیمارستان در هنگام وقوع زمین لرزه آذرماه، گزارش حوادث ماه قبل، آموزش آتش نشانی و ایمنی در مقابل زلزله و برگزاری کارگاه  و مانور  CBRNE مهمترین موضوعات مطرح شده توسط دبیر کمیته بحران بیمارستان بود.
وی با اشاره به حوادث ماه قبل بیمارستان، بر رعایت نکات ایمنی توسط کارکنان تاکید کرد و گفت: برای جلوگیری از آتش سوزی، خاموش کردن تجهیزات و وسایل برقی به ویژه کولر های گازی هنگام اتمام کار و خروج از واحد ضروری است.
مهندس عسگری افزود: آموزش چهره به چهره آتش نشانی و ایمنی در برابر زلزله در واحد هایی مانند مدارک پزشکی، آشپزخانه و مهدکودک اجرا شده است و به صورت عملی هم این آموزش ها تمرین خواهد شد. 
دبیر کمیته بحران بیمارستان فارابی سپس راهکاری هایی نظیر: برگزاری تمرین های عملیاتی ایمنی در زلزله برای پرسنل،  برگزاری کارگاه مدیریت بحران برای مدیران کشیک  و سوپروایزرها، ساخت سوله بحران، شرکت مدیران ارشد در کمیته ها و کارگاه های بحران، تعمیر و راه اندازی اتوبوس – امبولانس بیمارستان برای مواقع بحران، تامین برق اضطراری برای واحد مدیریت بحران  و راه اندازی سیتم پیجینگ در محوطه ساختمان قدیم بیمارستان را برای ارتقای آمادگی در زمان بحران پیشنهاد داد و تاکید کرد: دستور تخلیه بخش ها و انتقال بیماران بایستی از سوی EOC دانشگاه صادر شود .
 در ادامه این جلسه گزارش برگزاری کارگاه های CBRNE و مانور پایانی آن ارائه و فیلم مانور به نمایش درآمد.
مهندس عسگری در بیان نقاط قوت این برنامه اظهار داشت: مانور مقابله با حوادث CBRNE برای اولین بار در سطح بیمارستان ها برگزار شد و استفاده از اساتید مجرب کشوری، تمرین انواع مختلف سناریوی پذیرش بیمار در حوادث  CBRNE، همکاری بین بخشی در اجرای مانور، تمرین عملی آلودگی زدائی و استفاده از وسایل حفاظت فردی در مواقع بحران، استفاده از امکانات موجود،  حضور مدیران ارشد دانشگاه و بیمارستان در مانور، آشنائی با استاندارد ها ی آلودگی زدائی و شناسائی صحنه عملیات برخی از نقاط مثبت این تمرین عملیاتی بودند.
سپس شرکت کنندگان در مانور نقطه نظرات خود را اعلام کردند.
مرادی، مدیر بیمارستان در جمع بندی نهایی جلسه با قدر دانی از تلاش چند ماهه مسئولین مدیریت بحران دانشگاه و واحد مدیریت بحران بیمارستان برا برگزاری این کارگاه و مانور پایانی آن اظهار داشت: 
این برنامه دو نقطه قوت بسیار بارز داشت اولا این کارگاه و مانور بسیار تخصصی بود و نمونه قبلی نداشت و ثانیا مانور در روز بعد از وقوع زمین لرزه و با وجود اعلام تعطیلی با حداکثر توان طبق برنامه زمان بندی اعلام شده با موفقیت اجرا شد .
خبر و عکس: امیدوار


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي