کنفرانس واکسیناسیون HPV در بیمارستان بهارلو برگزار شد


۲۰ دی ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، کنفرانس آموزشی مشترک بین گروه‌های تخصصی بیمارستان بهارلو با موضوع واکسیناسیون HPV روز سه‌شنبه 19 دی ماه سال جاری ویژه تمامی اساتید، پزشکان، پرستاران و فراگیران بیمارستان در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار شد.
این کنفرانس توسط دکتر مژگان قلندرپور عطار، هیئت‌علمی گروه زنان بیمارستان بهارلو ارائه شد.منبع: بيمارستان بهارلو دانشکده پزشکي