بازدید تیم مدیریت ایمنی بیمار بیمارستان سینا از بخش تصویر برداری


۲۰ دی ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا، بازدید تیم مدیریت ایمنی بیمار این مرکز از بخش تصویربرداری با هدف  ارتقاء ایمنی بیمار و همچنین شناسایی مشکلات و موانع مربوط به استاندارد های ایمنی بیمار، چهارشنبه 29 آذر ماه سال 96 با حضور دکتر قربانی، مسئول ایمنی بیمارستان،  دکتر بی نیاز، عضو هیئت علمی گروه رادیولوژی این مرکز، خادمیان،  کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و  اسفند بد، مسئول فنی بخش تصویر برداری بیمارستان انجام شد.

در این بازدید، مسئول فنی تصویر برداری و کارکنان این بخش به سوالات از پیش تنظیم شده کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار پاسخ دادند و در ادامه پیشنهادات و نظرات خود را در ارتباط با ارتقاء ایمنی بیمار اعلام کردند و در پایان مشکلات و راهکارهای ارائه شده در بخش صورتجلسه شد و مقرر گردید با اولویت بندی مشکلات و موانع نسبت به رفع آنها اقدامات لازم صورت گیرد.
 منبع: بيمارستان سينا دانشکده پزشکي