اولین جلسه ی بحث ادغام یافته تولید مثل


۱۹ دی ۱۳۹۶

به همت اعضای محترم بلوک تولید مثل، اولین جلسه ی بحث ادغام یافته تولید مثل در دوره علوم پایه، روز دوشنبه مورخ 18 دیماه از ساعت 10 تا 12 در کلاس چهار پزشکی با حضور جناب آقای دکتر عباسی، سرکار خانم دکتر پیرجانی (فوق تخصص زنان)، سرکار خانم دکتر اصحابی و دکتر علیزاده برگزار شد. در این جلسه سه سناریوی بالینی مطرح و از جنبه های مختلف در مورد آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.منبع: دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي