كميته اورژانس بيمارستان بهارلو برگزار شد


۱۳ دی ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومي بيمارستان بهارلو، كميته اورژانس، ترياژ و تعيين تكليف بيمارستان بهارلو روز شنبه نهم دی ماه سال 96 در بيمارستان تشكيل شد.
در این کمیته، ابتدا مصوبات جلسه قبل پیگیری شد، از جمله لیست بیمارانی که در سایر مراکزپروسیجرانجام داده و به این مرکز آورده شده بودند تهیه و ارائه شد، جلسه با مسئولین اورژانس تهران برگزار شد، متخصصین طب اورژانس نیاز به مشاوره جراحی بیماران مولتی تروما را مشخص می کنند، لیدر تیم CPR در بخش اورژانس مسمومین متخصصین بیهوشی شد.
سپس مقرر شد انجام مشاوره های اورژانسی توسط متخصصین در اولویت باشد ودر صورت نیاز برنامه زمان بندی به گروهها داده شود.
در ادامه کمیته مقرر شد برگه های ارزیابی اولیه توسط پرستار در بدو ورود بیمار تکمیل شود.
در خصوص مشاوره های به موقع اورژانس مقرر شد موردی تذکرات لازم داده شود.
كميته اورژانس، ترياژ و تعيين تكليف بيمارستان بهارلو با حضور دكتر موسوي موحد، رئيس، معصومی، مدیر بیمارستان، دکتر عارفی، معاون درمان، دکتر بهنوش و دکتر علیزاده، مسئولین فنی بیمارستان، دکتر عبدوس، مشاور درمان، دکتر جلالی، رئیس بخش اورژانس، قاضی، مترون، فرجي، سرپرستار اورژانس مسمومين و دبير جلسه، افسری، متخصص مغز و اعصاب، بلبلی، مسئول واحد درآمد، همایی فرد، کارشناس بهبود کیفیت، کاکاوند سوپروایزر و موسوی، سرپرستار اورژانس جنرال روز شنبه نهم دی‌ماه سال 96 در دفتر رياست بيمارستان تشكيل شد.



منبع: بيمارستان بهارلو دانشکده پزشکي