برگزاری کارگاه توانمند سازی اعضای هیئت علمی در بیمارستان فارابی


۱۲ دی ۱۳۹۶

گالری عکس

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کارگاه توانمند سازی آموزشی اعضای هیئت علمی روز پنجشنبه  ۷دی ماه ۱۳۹۶ به همت معاونت آموزشی بیمارستان و با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه در سالن شورای این مرکز برگزار شد.
در بخش اول کارگاه دکتر غلامرضا حسن زاده و دکتر علیزاده در زمینه تاثیر آموزش به روش «یادگیری مبتنی بر تیم »، روش آموزش و اهمیت اجرا صحبت کردند.
در بخش دوم نیز دکتر مرعشی و دکتر حسین نژاد  به ترتیب مباحث « آموزش مجازی» و «آزمون 
OSCE» را تشریح نمودند.

خبر - عکس: امیدوارمنبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي