برگزاری دوره آموزشی آشنایی با بیماریهای شغلی در بیمارستان فارابی


۱۲ دی ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، دوره آموزشی « آشنایی با بیماری های شغلی  و روش های پیشگیری از آن » روز پنجشنبه  ۷دی ماه ۱۳۹۶ در سالن آمفی تئاتر این مرکز برگزار شد.

این دوره آموزشی به همت واحد بهداشت حرفه ای و با هدف اجرای استانداردهای اعتباربخشی در محور ارتقاء سلامت کارکنان برای کارکنان واحد های پاراکلینیکی، اداری، مالی،خدماتی و فنی - مهندسی اجرا شد  و  طی آن دکتر مجید حبیبی،  درمورداهمیت بیماری های شغلی،تعریف و طبقه بندی بیماری های شغلی،ویژگی های بیماری های شغلی، سیستم پیشگیری و شناسایی بیماری های شغلی، انواع بیماری های شغلی و بیماری های شغلی ناشی از عوامل ارگونومیکی صحبت کرد.

خبر  عکس: امیدوارمنبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي