هرگونه پرداخت وجه به بیمارستان ها به صورت تلفنی ممنوع!


۱۲ دی ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، بنا بر اطلاعیه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، هر گونه پرداخت وجه به بیمارستان ها به صورت تلفنی (انتقال کارت به کارت، تراکنش اینترنتی و ...) در هر ساعت شبانه روز و تحت هر عنوانی ممنوع بوده و تمامی پرداخت ها می بایست به صورت حضوری در داخل واحد صندوق بیمارستانها و با اخذ رسید صورت گیرد.
همچنین در این اطلاعیه بیمارستان ها موظف شده اند از طریق نصب پیام های توجیهی در ابعاد بزرگ و قابل رویت برای مراجعین، علی الخصوص مقابل باجه ها و واحدهای صندوق بیمارستان ها توجه مردم را به رعایت این مسئله جلب کنند.


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي