برگزاری بازآموزی تازه های کراتوکونوس (قوز قرنیه) در بیمارستان فارابی


۱۲ دی ۱۳۹۶

گالری عکس

 گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، برنامه بازآموزی مدون با عنوان« تازه های کراتوکونوس (قوزقرنیه) » را روز پنجشنبه ۳۰آذر ۱۳۹۶در سالن آمفی تئاتر بیمارستان فارابی برگزار کرد.

سخنرانان این برنامه در دو بخش به مرور تازه های تشخیص ، درمان دارویی و مداخلات جراحی در بیماری کراتوکونوس پرداختند. دبیر علمی این برنامه دکتر محمد علی زارع مهرجردی بود.  

خبر: امیدوار
عکس: قاضی میرسعیدمنبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي