بازدید معاون درمان دانشگاه از بیمارستان بهرامی


۱۲ دی ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، معاون درمان دانشگاه از بیمارستان بهرامی بازدید کرد.
روز دوشنبه 11 دی ماه 96 دکتر رضائی معاون درمان دانشگاه و تیم همراه از پروژه های عمرانی نیمه تمام طرح تحول سلامت در بیمارستان بهرامی بازدید کردند. دکتر رضایی پس از بازدید از پروژه اورژانس و بخش NICU در جلسه ای با حضور دکتر مومنی دبیر ستاد طرح تحول سلامت ، مهندس مکری مدیر فنی دانشگاه ، مهندس نقشبند کارشناس معاونت درمان ، دکتر صادقی رییس بیمارستان ، دکتر رفعتی مدیر و مهندس ملامحمدی مسئول دفتر فنی بیمارستان روند اجرای طرحها و راهکارهای مناسب برای سرعت بخشیدن به کارها را بررسی کردند. ایشان  ضمن ابراز رضایت از  طرحهای عمرانی از مسئولین بیمارستان در راستای اجرای پروژه ها تشکر کردند .
منبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي