برنامه کنفرانس دی ماه دستیاران مسمومین بیمارستان بهارلو اعلام شد


۱۱ دی ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، برنامه کنفرانس دی ماه مسمومین ویژه دستیاران داخلی، پزشکی قانونی، طب کار، طب اورژانس و داروسازی بالینی بیمارستان بهارلو به شرح روز دوشنبه 96.10.4 مسمومیت با استامینوفن، سه‌شنبه 96.10.5 مسمومیت با لیتیم، چهارشنبه 96.10.6 مسمومیت با اپیوم، شنبه 96.1.9 مسمومیت با پاراکوات، دوشنبه 96.10.11 مسمومیت با منواکسید کربن، سه‌شنبه 96.10.12 مسمومیت با ضد دیابت‌ها، چهارشنبه 96.10.13 مسمومیت با الکل‌ها، شنبه 96.10.16 اختلالات کلسیم، دوشنبه 96.10.18 مسمومیت با سرب، سه‌شنبه 96.10.19 اختلالات اسید و باز، چهارشنبه 96.10.20 مسمومیت با کوآگولانت‌ها (مبتنی بر شواهد)، شنبه 96.10.23 مسمومیت با آهن (مبتنی بر شواهد)، دوشنبه 96.10.25 مسمومیت با دیگوکسین (مبتنی بر شواهد)، سه‌شنبه 96.10.26 مسمومیت با سالیسالات، چهارشنبه 96.10.27 مسمومیت با ضدافسردگی‌ها و شنبه 96.10.30 مسمومیت با داروهای ضد فشارخون می‌باشد.منبع: بيمارستان بهارلو دانشکده پزشکي