پانزدهمین کلاس آموزش پروپوزال نویسی در بیمارستان بهارلو برگزار شد


۱۱ دی ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، پانزدهمین کلاس آموزش پروپوزال نویسی روز یک شنبه 10 دی ماه ویژه استاجرهای جدید الورود در کلاس بخش داخلی 1 بیمارستان بهارلو برگزار شد. این کلاس با سخنرانی شهره نژادایران، کارشناس ارشد EDO و با موضوع چارچوب پروپوزال نویسی برگزار شد. 


منبع: بيمارستان بهارلو دانشکده پزشکي