كلاس آموزش تغذيه در بیمارستان بهارلو برگزار شد


۱۱ دی ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، كلاس آموزشي تغذيه انترال و پرنترال بيماران بستري در ICU ،ويژه پرستاران دانشگاه روز شنبه ۹ دي ماه سال جاری توسط سمانه محسن آبادي كارشناس تغذیه در سالن آمفی تئاتر برگزار شد.منبع: بيمارستان بهارلو دانشکده پزشکي