برگزاری سی و دومین ژورنال کلاب


۱۰ دی ۱۳۹۶

سی و دومین جلسه ژورنال کلاب گروه آموزش پزشکی در روز پنجم دی ماه در سالن شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش، برگزار گردید. در این نشست خانم فرزانه صداقت کار مقاله ای با عنوان "The impact of adopting EHRs: how losing connectivity affects clinical reasoning" را ارائه کردند. در این جلسه که با هدایت دکتر مرتاض به صورت حضوری و همچنین از طریق وبینار برگزار شد جمعی از دانشجویان دوره دکترا، کارشناسی ارشد و اعضای هیات علمی گروه حضور داشتند و پس از ارائه دانشجو به نقد مقاله و پرسش و پاسخ پرداختند.

 منبع: گروه آموزش پزشکي دانشکده پزشکي