جلسه دفاع از ‍پروپوزال خانم مهرنوش ملک زاده دانشجوی دکتری آناتومی


۵ دی ۱۳۹۶

 

جلسه دفاع پروپوزال

دکتری تخصصی علوم تشریح

 

 

 

باعنوان:

بررسی اثر کرایوپرزرویشن پنتوکسی فیلین (PTX) بر مارکر های پیش میوزی و پس میوزی پس از پیوند سلول های اسپرماتوگونی (SSCS) منجمد-ذوب شده به مدل موش آزواسپرمی ناشی از تورشن

 

استادان راهنما:

دکترطیبه رستگار

دکتر نسرین تک زارع

مشاور:

دکترمهشید محمدی پور

 

ارایه دهنده:

مهرنوش ملک زاده

 

زمان برگزاری: چهارشنبه  6/10/96  

  مکان : تالار آناتومی ساعت 12منبع: گروه آناتومي دانشکده پزشکي