"برگزاري بیست و ششمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 96"


۲۹ آذر ۱۳۹۶

"برگزاري بیست و ششمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 96"

بیست و ششمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 27/09/96 از ساعت 13:00 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ آناتومی، اخلاق پزشکی، میکروب شناسی، ایمونولوژی، مهندسی پزشکی، فیزیولوژی و بیوشیمی تشكيل شد.

موضوعات مطروحه به شرح ذیل است:

1-    دو فقره تقاضاي برگزاري جلسه دفاعیه از پايان نامه دانشجويان مقطع کارشناسی ارشد رشته های  فیزیولوژی و میکروب شناسی مطرح و با برگزاری آنها  پس از اصلاحات ضروري موافقت شد.

2-    سه فقره پروپوزال از گروه های علوم تشریح (یک فقره دکتری تخصصی و یک فقره کارشناسی ارشد) ، بیوشیمی (یک فقره کارشناسی ارشد) و  همچنین یک فقره پروپوزال مقطع دکتری تخصصی رشته بیولوژی مثل(طرح مجدد) توسط نمايندگان گروه ها مطرح و راجع به آن توضيح داده شد. شورا پس از بحث و بررسي تصميمات لازم را در مورد پروپوزال اتخاذ نمود.

 

 

 منبع: معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي