دیدار رئیس دانشگاه با اعضای هیات علمی (علوم پایه) دانشکده پزشکی


۲۶ آذر ۱۳۹۶

روابط عمومی دانشکده پزشکی،دیداررئیس دانشگاه با اعضای هیات علمی (علوم پایه) دانشکده پزشکی روز چهارشنبه 29 آذرماه در سالن ابن سینا برگزار می شود.

 

 

 

 به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، دیدار دکتر کریمی، رئیس دانشگاه و هیئت همراه با اعضای هیات علمی (علوم پایه)  در روز چهارشنبه 29 آذر از ساعت 10 الی 12 درتالارابن سینا دانشکده پزشکی برگزارخواهد شد.

بدینوسیله ازتمامی اعضای هیئت علمی(علوم پایه ) دعوت بعمل می آید تا دراین نشست حضوربهم رسانند.

(ضمنا به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی بالینی می رساند برنامه دیدارریاست محترم دانشگاه با اعضاء هیات علمی بالینی طبق زمان بندی مشخص در بیمارستانهای مختلف برنامه ریزی و انجام خواهد شد.)

 

                                                 

                                                          روابط عمومی دانشکده پزشکیمنبع: دانشکده پزشکي