قطعی اینترنت دانشکده پزشکی


۲۱ آذر ۱۳۹۶

قطعی اینترنت دانشکده پزشکی

 به اطلاع همکاران محترم می رساند به علت رفع مشکل بوجود آمده در یکی از تجهیزات شبکه دانشکده از ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ  22 آذر ماه مدت 3 ساعت اینترنت دانشکده پزشکی دچار اختلال و قطع می باشد.

اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی

 منبع: دانشکده پزشکي