پیام تبریک مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه به دستیاران برگزیده در چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا


۲۰ آذر ۱۳۹۶

روابط عمومی بیمارستان فارابی: دکتر فخرائی، مدیرگروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران موفقیت دستیاران این گروه در کسب عنوان دانشجوی برتر چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا را تبریک گفت. متن پیام بدین شرح است:


به نام خدا


دکتر رضا میرشاهی، دستیار چشم پزشکی و برگزیده آموزشی چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا
دکتر کاوه فداکار، دستیار چشم پزشکی و برگزیده پژوهشی چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا

موفقیت شما را به عنوان برگزیدگان چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا تبریک گفته، از خداوند منان موفقیت شما را مسئلت دارم. امید است همواره در عرصه های آموزشی و پژوهشی موفق و موید باشید.

 دکتر قاسم فخرائی
مدیرگروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهرانمنبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي