همکاری بیمارستان های فارابی و رازی برای درمان بیماران مبتلا به سندرم استیونس -جانسون


۱۶ آذر ۱۳۹۶

گالری عکس

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، طی جلسه ای که روز چهار شنبه ۲۴آبان ۱۳۹۶ در بیمارستان  تخصصی پوست رازی برگزار شد، راه های همکاری بیمارستان های فارابی و رازی  برای درمان بیماران مبتلا به سندرم استیونس - جانسون مورد بررسی قرار گرفت.  همچنین در مورد تسهیل فرآیند پذیرش این بیماران در دو بیمارستان و امکان حضور فلو شیپ های چشم پزشکی در بیمارستان رازی بحث و گفتگو شد. دکتر صنعتکار، قائم مقام ریاست و معاون درمان بیمارستان فارابی، دکترمحمد رضا فلاح تفتی، رییس بخش قرنیه، دکتر رضا غفاری معاون آموزشی بخش قرنیه و دکتر حامد قاسمی ، رییس بخش اپتیک بیمارستان فارابی حضور داشتند.
خبر: امیدوار
عکس: قاضی میرسعیدمنبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي