كارت دستياران ورودي 1396


۱۲ آذر ۱۳۹۶

ضمن خير مقدم به دستياران محترم  ورودي 1396 به اطلاع مي رساند جهت دريافت كارت دانشجويي به معاونت دانشجويي مراجعه فرماييد.

لازم به ذكر است حضور خود دستيار جهت تحويل كارت الزاميست .منبع: معاونت دانشجويي - فرهنگي دانشکده پزشکي