اعلام زمان برگزاری جلسات پیشرفت پایان نامه دانشجویان دکترا


۱۷ آبان ۱۳۹۶

برطبق "آیین نامه گزارش پیشرفت پایان نامه دوره‌هاي تحصيلات تکمیلي دانشكده پزشكي"، دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی به منظور برخورداری از حمایت های علمی و اجرایی، موظف به ارائه گزارش شش ماهه از وضعيت پيشرفت پايان‌نامه خود، دستاورد‌ها، محدوديت‌ها و موانع موجود در حضور داوران پروژه، مدیر و اعضای هیأت علمی گروه هستند. بدین منظور دستورالعملی تدوین شده است که دانشجو با توجه به آن به ارائه گزارش می پردازد. همچنین موظف است فرم ارائه گزارش پیشرفت پایان نامه را تکمیل نموده و پس از امضای  اساتید حاضر در جلسه، تحویل گروه نماید.

شایان ذکر است به منظور بهره مندی علمی از موقعیت موجود، حضور دانشجویان در جلسات یکدیگر، همچنین حضور کلیه دانشجویان دکترای گروه در این نشست ها بلامانع می باشد.
محل برگزاری نشست ها: بلوار کشاورز، خیابان نادری، خیابان حجت دوست، مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، طبقه پنجم، سالن شورا
زمانبندی جلسات
آیین نامه و فرم ارائه گزارش


منبع: گروه آموزش پزشکي دانشکده پزشکي