برگزاری کمیته مدارک پزشکی در بیمارستان بهرامی


۱۷ آبان ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته مدارک پزشکی تشکیل شد.
این جلسه روز چهارشنبه 17 آبان 96 با حضور دکتر صادقی رییس بیمارستان ، دکتر رفعتی مدیر ، ، تقوی رابط تحول سلامت ، درویش رییس مدارک پزشکی و دبیر کمیته و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه در خصوص اصلاح فرمت فرم های رادیولوژی صحبت شد.گزارش تکمیل سایت سپاس و آواب ارائه شد. همچنین مقرر شد تایپ نتایج پاتولوژی در سیستم HIS به روز گردد.
منبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي