برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه خانم یخ فروش ها


۱۷ آبان ۱۳۹۶

جلسه دفاع از پایان نامه خانم "افسانه یخ فروش ها" روز سه شنبه مورخ شانزدهم آبان ماه در سالن شورای دانشکده مجازی برگزار شد. در این جلسه، دانشجو در حضور دکتر ماندانا شیرازی و دکتر امیر حسین امامی "استادان راهنما"، دکتر محمد علی چراغی، دکتر ریتا مجتهدزاده و دکتر محمودی بختیاری "استادان مشاور"، هیات داوران و جمعی از دانشجویان، از پایان نامه خود با عنوان "تدوین و اجرای الگوی آموزشی شبیه سازی جهت آموزش مهارت ارتباطی خبر بد با رویکرد هنر و تاثیر آن بر عملکرد و نگرش فلوهای انکولوژی" در مدت زمان سی دقیقه به دفاع پرداخت؛ سپس سوالات و نظرات استادان مطرح و پاسخ های دانشجو استماع شد. وی در پایان از همراهی استادان و خانواده خود در مدت زمان تحصیل و نگارش پایان نامه قدردانی کرد.

پس از تکمیل فرم های مربوطه توسط اساتید و هیات داوران و جمع بندی نمرات، با قیام حاضران صورتجلسه توسط دکتر محمودی بختیاری قرائت و نمره پایان نامه دانشجو بیست اعلام شد. جلسه با گرفتن عکس یادگاری و آرزوی موفقیت برای کلیه دانشجویان به اتمام رسید    .

photo_2017-11-08_11-22-56.jpg                            

     photo_2017-11-08_11-23-04.jpg                                                                                                          
منبع: گروه آموزش پزشکي دانشکده پزشکي