جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه‌ی دکترای فیزیک پزشکی


۱۷ آبان ۱۳۹۶

گروه فيزيك پزشكي و مهندسي پزشكي

دفاع پروپوزال دكترای فیزیک  پزشكي  

تحت عنوان      :

آشکار سازی مسیر سیگنالیگ تولید heme در تومور گلیومای بدخیم در تصویربرداری متابولیک تشدید مغناطیسی با استفاده از عامل تشخیصی SPIO/5ALA در مدل حیوانی

 

اساتيد راهنما :

 آقاي دكترنادر ریاحی عالم

آقاي دكتر مهدی خوبی

 

 

 

ارائه دهنده :سرکار خانم آنیتا ابراهیم پور  

زمان برگزاري  دوشنبه     96/8/22   

ساعت: 11

 

مكان:گروه فيزيك پزشكي و مهندسی پزشکی

  منبع: گروه فيزيک و مهندسي پزشکي دانشکده پزشکي