معرفی بیمار با عنوان مشکل تنفسی


۱۵ آبان ۱۳۹۶

بسمه تعالی

 

معرفی بیمار با موضوع  مشکلات تنفسی در تاریخ  دوشنبه 15/8/96 با حضور اعضای هیات علمی گروه و تمامی دستیاران سالهای اول ، دوم و سوم در گروه طب کار برگزار می شود.

شرح حال بیمار را در این قسمت مشاهده نمائید.منبع: گروه طب کار دانشکده پزشکي