در کمیته بهداشت محیط مطرح شد؛ بررسی سیستم بی خطرسازی پسماند در بیمارستان فارابی


۱۵ آبان ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی ، کمیته بهداشت محیط این بیمارستان روز دوشنبه ۲۴ مهر ۹۶ با حضور مرادی، مدیر بیمارستان در سالن شورای مدیریت این مرکز برگزار شد.
در این جلسه موسوی،مسئول بهداشت محیط بیمارستان نتایج بررسی دستگاههای بی خطرساز پسماند از نوع شیمیائی در مقایسه با اتوکلاو با ذکر مزایا و معایب و صرفه اقتصادی آن را ارائه نمود. سپس اعضای کمیته بررسی سیستم بی خطر سازی پسماند در بیمارستان  را در دستور کار خود قرار دادند.
مشکلات تعویص ملحفه ها در بخش سرپائی، وضعیت نظافت بخش ها و روند بهبود آن و تداخل شرح وظایف کمک بهیاران و خدمات از دیگری مباحثی بود که در این کمیته مطرح و به آنها پرداخته شد.
خبر: قاضی میرسعید
عکس: آرشیو


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي