برگزاری کمیته تحول سلامت بیمارستان بهرامی


۱۴ آبان ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته تحول سلامت تشکیل شد.
این جلسه روز یکشنبه 14 آبان 96 با حضور دکتر صادقی رییس بیمارستان ، دکتر رفعتی مدیر ،دکتر مجتهدی معاون آموزشی ، افتخاری منش مترون،  کامرانی مسئول IT ، بیات رییس حسابداری ، ابراهیمی مسئول درآمد ،تقوی رابط تحول سلامت و دبیر کمیته و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه در خصوص اتصال سیستم سنا(استقرار سند تبادل الکترونیک نظام ارجاع) و الزامات و زیر ساختار مورد نیاز صحبت شد. در ادامه راجع به کاهش تعهدات خدمات درمان سلامت و عدم پذیرش نسخه های دارویی این بیمه در مراکز خصوصی ، و همچنین شناسه اتباع خارجی مطالبی بیان شد.  همچنین درآمد رادیولوژی و آمار اشغال تخت با سال گذشته مورد بررسی قرار گرفتمنبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي