برگزاری کلاس آموزشی اصول کرامت جسد برای دانشجویان پزشکی جدیدالورود 96


۱۴ آبان ۱۳۹۶

جلسه اصول رفتار حرفه ای در کرامت جسد روز چهارشنبه مورخ 3 آبان ماه ساعت 13:30 تا 15:30 در تالار ابن سینا دانشکده برای دانشجویان پزشکی جدیدالورود برگزار شد. این جلسه آموزشی با حضور دکتر حسن زاده، دکتر مهران نیا، دکتر اصغری، دکتر سبحانی، دکتر مهرپور و دکتر مافی نژاد برگزار شد. 

در این جلسه در ابتدا در خصوص ضرورت پرداختن به این موضوع برای دانشجویان پزشکی جدیدالورود 96 مطالبی ارائه شد. در ادامه بعد از نمایش فیلم، اساتید گروه آناتومی و گروه اخلاق پزشکی در خصوص رفتارهای حرفه ای مورد انتظار از دانشجویان پزشکی در سالن تشریح نکاتی را اشاره نمودند. در انتهای جلسه تعدادی از دانشجویان احساس و درک خود را از جلسه مطرح نمودند. این برنامه با مدیریت دفتر توسعه آموزش و با همت گروه آناتومی در راستای برنامه تم طولی تعهد حرفه ای برگزار شد.منبع: دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي