جلسه دفاع دکترای تخصصی


۱۳ آبان ۱۳۹۶

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده پزشكي

 

عنوان :

 بررسی بیان RNA طویل غیرکدینگ ,Zfas1 ,GAS5 LSINCT5 و SRA1 در بافت نرمال پستان و ارتباط آن ها با فاکتورهای مرتبط با باروري در زنان ایرانی  

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی PhD

در

رشته ژنتيك پزشكي

 

 

اساتيد راهنما:

جناب آقاي دكتر جواد توكلي بزاز

       جناب آقاي دكتر سید محمد باقر تابعی

 

 

اساتید مشاور:

    سرکار خانم دکتر پانته آ ایزدی

       جناب آقاي دكتر علیرضا عسکری

 

ارائه دهنده:

یاسر منصوری

 

 

محل و زمان برگزاری: دو شنبه 15/08/1396 ساعت 14-12:30،  ساختمان شماره 8 پزشکی- طبقه دوم سالن كنفرانسمنبع: گروه ژنتيک پزشکي دانشکده پزشکي