برقراری ایستگاه سنجش فشار خون رایگان در بیمارستان بهرامی


۱۳ آبان ۱۳۹۶
گالری عکس
به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، برنامه های هفته پیشگیری از سکته مغزی اجرا شد.
به مناسبت هفته ملی پیشگیری و درمان سکته مغزی برنامه های در سالن درمانگاه بیمارستان برگزار شد. این برنامه ها شامل برگزاری کلاس آموزشی برای مراجعین درمانگاه با موضوع پیشگیری و شناخت و درمان سکته های مغزی بود که با پرسش و پاسخ مراجعین ادامه پیدا کرد.
پس از کلاس پایگاه کنترل فشار خون از ساعت 9 صبح لغایت 12 ظهر برگزار شد که در این سنجش تعداد 78 نفر از مراجعین درمانگاه مورد سنجش فشار خون قرار گرفته و موارد فشار خون غیر طبیعی به مراجعین گزارش شده و توصیه به پیگیری و درمان انجام شد . همچنین پوسترهای مربوطه در بیمارستان نصب شده است .منبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي