"برگزاري بیست و دومین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 96"


۱۳ آبان ۱۳۹۶

"برگزاري بیست و دومین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 96"

بیست و دومین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 08/08/96 از ساعت 13:00 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ آناتومی، ایمونولوژی، مهندسی پزشکی، ژنتیک ، فیزیولوژی، بیوشیمی، آموزش پزشکی، میکروب­شناسی و فیزیک پزشکی تشكيل شد.

دستور جلسه و تصمیمات متخذه به شرح ذیل است:

1-    یک فقره تقاضاي برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه دانشجوي مقطع دکتری تخصصی رشته ژنتیک مطرح و با آن-پس از اصلاحات ضروري پايان نامه- موافقت شد.

 

2-     سه فقره پروپوزال مقطع دکتری تخصصی از گروه های علوم تشریح (رشته بیولوژی تولید مثل)، ژنتیک و باکتری شناسی توسط نمايندگان گروه ها مطرح و راجع به آن ها توضيح داده شد. شورا پس از بحث و بررسي تصميمات لازم را در مورد پروپوزال اتخاذ نمود.

 

 منبع: معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي