کارگاه پروپوزال نویسی در بیمارستان بهارلو برگزار شد


۱۱ آبان ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، کارگاه پروپوزال نویسی ویژه دستیاران پزشکی قانونی روز پنج شنبه 11 آبان ماه سال جاری در سالن کنفرانس بیمارستان بهارلو برگزار شد.
این کارگاه توسط دکتر اکبرپور، اپیدمیولوژیست بیمارستان برگزار شد.


منبع: بيمارستان بهارلو دانشکده پزشکي