کنفرانس خانواده درمانی در بیمارستان بهارلو برگزار شد


۱۰ آبان ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، کنفرانس آموزشی مشترک بین گروه‌های تخصصی بیمارستان بهارلو با موضوع خانواده درمانی روز سه‌شنبه نهم آبان ماه سال جاری ویژه تمامی اساتید، پزشکان، پرستاران و فراگیران بیمارستان در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار شد.
این کنفرانس توسط دکتر بدرالملوک ثقفی، هیئت‌علمی گروه روان شناسی بیمارستان بهارلو ارائه شد.منبع: بيمارستان بهارلو دانشکده پزشکي