مباحث امتحان درون گروهی طب کار در تاریخ 7/11/96


۱۰ آبان ۱۳۹۶

بنام خدا

 

به اطلاع دستياران محترم طب كار مي رساند كه مباحث آزمون درون دانشگاهی در تاریخ 7/11/96 در فایل پیوست قابل دسترسي می باشد.منبع: گروه طب کار دانشکده پزشکي