راه اندازی اعمال جراحی استروتاکتیک در بیمارستان سینا


۱۰ آبان ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا، دکتر سید ابراهیم کتابچی، رئیس بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان سینا در گفتگو با روابط عمومی این مرکز با بیان اینکه امروزه یکی از شاخه های مهم جراحی های مغز و اعصاب، اعمال جراحی استریوتاکتیک مغزی و Neuro Surgery Functional است. گفت؛ خوشبختانه اتاق عمل جراحی مغز و اعصاب این مرکز با حمایت های ریاست بیمارستان به دستگاه استریوتاکسی مجهز می باشد و با تشکیل تیمی از پزشکان گروه های جراحی و داخلی مغز و اعصاب،  انجام این نوع اعمال در این مرکز میسر است.
ایشان در توضیح اعمال جراحی Neuro Surgery Functional بیان داشت، در حال حاضر این امکان وجود دارد که با استفاده از دستگاه استروتاکسی و تحریک الکتریکی، برخی از بیماری ها را کنترل و درمان کرد. کاربرد اعمال جراحی Neuro Surgery Functional بیشتر در درمان بیماری هایی مانند اختلالات حرکتی غیر ارادی، پارکینسون، بعضی از اپیلپسی ها و برخی از بیماری های روانپزشکی می باشد و  بیمارستان سینا یکی از معدود مراکزی است که این نوع اعمال جراحی را با همکاری تیمی متشکل از متخصصین جراحی و داخلی مغز و اعصاب ارائه می دهد.


منبع: بيمارستان سينا دانشکده پزشکي